ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เปิดโอกาส

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษา และบัณฑิตศึกษาผ่านช่องทางนี้ และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเเจ้งให้นักศึกษาที่ทราบ 

ระบบของมหาวิทยาลัย

ปฏิทินรอบการรับสมัครของระบบ มทร.กรุงเทพ สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี้

ระบบ TCAS

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบTCAS ที่นี้

แผนการรับนักศึกษา

ประกาศ มทร. กรุงเทพ แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาศึกษา 2564 ที่นี้

ระบบของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ในวันที 15 - 17 มิ.ย. 64

โควตา ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควากับผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส.

รับตรง ปวช.ปวส.

เป็นรอบที่ผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมายืนได้ด้วยตนเอง

โควตาความสามารถพิเศษ ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควากับผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษระดับ ปวช. และ ปวส.

รับตรง ปวช./ปวส.(รอบ2)

เป็นรอบที่ให้โควากับผู้สมัครระดับ ปวช. และ ปวส.เป็นรอบที่สอง เพื่อให้ผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรก

โควตา MOU ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควากับสถาบันศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ที่อยู่ในทำเนียบความร่วมมือทางวิชาการ

โควต้านักกีฬา ปวช./ปวส.

เป็นรอบที่ให้โควาให้นักผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทุกประเภท ระดับ ปวช. และ ปวส.

ระบบของ TCAS

เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย TCAS มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System ทั้งนี้ระบบการสอบแบบนี้เพื่อลดการสอบลง เหลือแค่การสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพียง 3 อย่างเท่านั้น ได้แก่ GAT PAT , 9 วิชาสามัญ และ ONET

Portfolio 1

พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น

Portfolio 2

พิจารณาจากผลงานของนักเรียนโดย Portfolio เป็นรอบที่ 2 ไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่สอบสัมภาษณ์เบื้องต้น

ความสามารถพิเศษ

เป็นรอบที่พิจารณาผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบโควตา MOU

เป็นรอบที่ให้โควากับสถาบันศึกษาที่อยู่ในทำเนียบความร่วมมือทางวิชาการ

โควตานักกีฬา

เป็นรอบที่ให้โควาให้นักผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทุกประเภท

Admission

ในรอบนี้คัดเลือกแบบ Admission1-2 โดยใช้คะแนนของ GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ

Direct Admission

ในรอบนี้คัดเลือกจะการ Admission ของส่วนกลาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล์

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

โทรศัพท์

02-287-9625

 

 

Social Medis

facebook/ascar