พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • ข่าวสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • ดาวน์โหลด สวท. 23 หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน
 • การสำรวจบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
  ประกาศ การสำรวจบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
  ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ที่ https://192.168.80.184/graduate/ เมนูรายงานตัวบัณฑิต
  (ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566)
  หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ 02-287-9600 ต่อ 3233

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com