ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio2

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS1 รูปแบบ Portfolio2 เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจได้สมัครเข้าศึกษาต่อ

Portfolio2  

พิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 / เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)/แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)/สอบสัมภาษณ์ หรือพิจารณาโดยวิธีการอื่น ๆ ที่คณะ/หลักสูตรกำหนดตามความเหมาะสม

รับสมัคร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564    


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

    -ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัคร
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 23 มกราคม 2564      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564    

การลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป     ลงทะเบียนที่นี่    

สละสิทธิ์ TCAS

ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564    
ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564    

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม - 7 เมษายน 2564    

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission