ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

 

รับสมัคร

 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2564    

ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564     
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   - ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอแจ้งงดการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564     
   - ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
   - เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission