ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รอบที่ 1

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รอบที่ 1

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

เปิดรับผู้สมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 เมษายน 2564    

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รอบที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2564

ดําเนินการคัดเลือก

 รอบที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2564     
 รอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2564     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 รอบที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   
 รอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายน. 2564     

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564     

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission