ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่าบำรุงการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การยกเลิกการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ชำระแรกเข้าครั้งเดียว) ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภาคสมทบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563ค่าเล่าเรียนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคสมทบ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภาคสมทบ พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission