ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด

      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือฯ ครั้งที่ 1

หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563
  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2564ห

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รอบที่ 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563   รายชื่อผู้สมัคร, สถานที่สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2 ในวัน 27 พฤษภาคม 2564  

ดําเนินการคัดเลือก

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
  รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563    
  รอบที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน ม.ค. 2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
  รอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2563     ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1
  รอบที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน ม.ค. 2564    

      > ดาวน์โหลดเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
      > ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
      ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบวุฒิฯ ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

หลักสูตรโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 11 มกราคม 2564    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564    

      > ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
      > เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission