ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคสมทบ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคสมทบ

หลักสูตรภาคสมทบ 

เปิดรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 มีนาคม 2564    
 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2564    

ดําเนินการคัดเลือก

 รอบที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563     
 รอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2564     
 รอบที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 รอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2563        > ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 รอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายน. 2564     
 รอบที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

    > ดาวน์โหลดเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    > ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
   ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจสอบวุฒิฯ ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 11 มกราคม 2564    
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564     
 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564

    > ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
    > เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission