ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษา

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตร บธ.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ภาคสมทบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร คศ.บ. ธุรกิจอาหาร 4 ปี ภาคปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission