ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภท รับโดยคณะ

วันที่ประกาศ หลักสูตร วันที่รับสมัคร สมัคร
24 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565
• รายละเอียด
คลิก

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภท รับโดยคณะ

วันที่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม
28 เมษายน 2565 ตรวจสอบรายชื่อ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565
• ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
• ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

2 ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-287-9625 ดาวน์โหลด

อีเมล

admissions@mail.
rmutk.ac.th

 

Social Media

facebook/Admission